skip to Main Content

In de periode tot en met mei 2021 wordt met geïnteresseerde partijen een mogelijke deelname in het ecosysteem besproken. Vanaf juni zal met de samenwerkende een gezamenlijke analyse en besluitvorming plaatsvinden m.b.t. met welke productie en producten een start gaat worden gemaakt.

Na deze besluitvorming zal deze ketensamenwerking open staan voor potentiële nieuwe toetreders. Dit moment wordt verwacht in Q4 2021.

Geïnteresseerde partijen kunnen haar interesse bekend maken door het contactformulier in te vullen of contact op te nemen via tel: 070 2042660

Back To Top